MAASSTAD WONINGVERHUUR

Privacy

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij van Maasstad Woningverhuur nemen jouw privacy heel serieus en daarom passen we een strikt beleid toe. Je kunt er zeker van zijn dat:

 • wij heel zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en dat we deze alleen gebruiken wanneer dat noodzakelijk is;
 • al onze medewerkers van het privacybeleid doordrongen zijn en zij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen;
 • we er alles aan doen om jouw gegevens te beveiligen.

Maasstad Woningverhuur past de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens toe. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw gegevens omgaan.

CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

NAAM: MAASSTAD WONINGVERHUUR BV
VESTIGINGSADRES: RIVIUM BOULEVARD 301, 2909 LK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
TELEFOONNUMMER: 010-7995347

E-MAILADRES: INFO@MAASSTADWONINGVERHUUR.NL
KVK- NUMMER: 68776071
VERTEGENWOORDIGD DOOR: R.S. BARREIRO DE LEÓN

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien je gebruik maakt van onze diensten, verstrek je ons jouw persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden.

DOELEINDEN EN GEGEVENSVERWERKING
 • Wil je een woning bezichtigen of wil je je inschrijven dan verwerken we de volgende gegevens.
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Wil je een woning huren dan verwerken we de volgende gegevens.
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Burgerlijke staat
  • Gezinssamenstelling
  • Loon en/of financiële gegevens
  • Inkomensverklaring
  • Bankrekeningnummer
  • KvK-nummer (indien je een zelfstandige (ondernemer) bent)
 • Wil je informatie over de beheerdiensten of de verhuur van je vastgoed (-portefeuille) dan verwerken we de volgende gegevens.
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 • Wil je een beheerdienst afnemen of je vastgoed (-portefeuile) verhuren dan verwerken we de volgende gegevens.
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eigendomsakte te verhuren vastgoed
  • WOZ-aanslag te verhuren vastgoed
  • Energielabel te verhuren vastgoed
  • Bankrekeningnummer
Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt indien deze noodzakelijk zijn om werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit onze dienstverlening. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de aannemer die een onderhoudsklacht komt verhelpen. De te verstrekken persoonsgegevens betreffen dan alleen de noodzakelijke gegevens.

Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Hier gaan wij wel heel zorgvuldig mee om. Wij zullen jouw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

Kortom: mochten wij de gegevens niet meer nodig hebben en als de wettelijke termijnen verstreken zijn, gaan we over tot vernietiging van jouw gegevens. Dit kan handmatig of automatisch gebeuren.


Hoe wij jouw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende maatregelen getroffen. Veiligheidsmaatregelen t.a.v. de geautomatiseerde gegevensverwerking worden frequent gecontroleerd en indien aan de orde geactualiseerd. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht t.a.v. onze klanten en hun persoonlijke gegevens. Een geheimhoudingsplicht geldt ook voor derden die wij inschakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening.

Cookies

Op onze website zijn wij verplicht de bezoeker te informeren over cookies en om toestemming te vragen voor het gebruik hiervan (Telecom-wet).
Cookies zijn eenvoudige tekstbestandjes die bij het bezoek van een website op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Ze onthouden alleen voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om jouw privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze jouw computer niet besmetten met een virus en zijn dus volkomen veilig.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast gebruiken wij ook cookies om onze web-statistieken bij te houden. Met deze anonieme informatie kunnen we onze online dienstverlening blijvend verbeteren. Hier profiteren jij en andere bezoekers natuurlijk van.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen 4 weken een overzicht van de persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je ons verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Een actuele versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.


De privacyverklaring is vastgesteld d.d. maart 2019

Compare listings

Vergelijken